Valse acacia

Robinia pseudoacacia

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Geeft de voorkeur aan goed belichte en gedraineerde bodem. Wordt meestal gevonden in verstoorde gebieden, maar kan ook in droge graslanden en bossen voorkomen. Zal waarschijnlijk verder uitbreiden met een stijging van de temperatuur ten gevolge van klimaatverandering.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Het kan hoogwaardige habitats (vb. grasland op zandgrond) koloniseren en dicht struikgewas vormen en inheemse – soms zeldzame – soorten wegconcurreren. Het kan bodemeigenschappen wijzigen en ecosystemen veranderen. In sommige gevallen is het een felle concurrent wat betreft bestuivers.

Aanbeveling (1) Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van droge en rotsachtige milieus, droge en kalkrijke graslanden, graslanden op zandgrond, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) plaats bij het aanplanten een rizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.