Wingerds

Parthenocissus spp.

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrisch habitat, maar geeft de voorkeur aan voedselrijke grond. Ontsnapt gemakkelijk uit tuinen. Koloniseert hoofdzakelijk onnatuurlijk habitat, maar – steeds meer – ook natuurlijke habitats (duinen, bosranden, …).

Invasiestatus Verspreid.

Impact Vormt dense, groene schermen die inheemse vegetatie kunnen bedekken, wegconcurreren en verstikken. Produceert allelopathische stoffen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren.

Aanbeveling (1) Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van bossen, bosranden, waterlopen en kustduinen, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.