Sachalinse duizendknoop

Reynoutria sachalinensis

Oorsprong Azië.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrische habitats. Geeft de voorkeur aan natte, stikstofrijke bodems. Wordt vaak aangetroffen in verstoorde habitats (bijvoorbeeld langs wegen en spoorwegen).

Invasiestatus Verspreid.

Impact Zeer invasieve soort. Concurreert de inheemse vegetatie weg, brengt de biodiversiteit omlaag en wijzigt bodemeigenschappen. Produceert allelopathische stoffen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren. De soort kan erosie van rivieroevers in de hand werken en kan schade berokkenen aan de infrastructuur van gebouwen.

Aanbeveling Niet aanplanten, niet kopen.