Douglasspirea

Spiraea douglasii

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrische habitats. Koloniseert voornamelijk vochtige en open habitats zoals rivieroevers en nat bos. Geeft de voorkeur aan zanderige of lemige, zure gronden.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Vormt een dichte, éénsoortige struiklaag die de inheemse flora wegconcurreert en de biodiversiteit terugdringt. Koloniseert vaak hoogwaardig habitat zoals moeras. Verschillende soorten van het geslacht Spiraea zijn invasief in België (Spiraea alba, Spiraea tomentosa, Spiraea x billardii) en worden verkocht in tuincentra.

Aanbeveling (1) Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van waterlopen, waterrijke gebieden en venige milieus vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen; (3) plaats bij het aanplanten een rizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.