Canadese kornoelje

Cornus sericea

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Meestal te vinden op vochtige bodems (moerasgebieden). De soort kan het grootste deel van het groeiseizoen doorkomen met zijn wortels onder water.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Zeer invasief in moerassige habitats. Bedekt snel grote gebieden waardoor de ontwikkeling van inheemse soorten en de biodiversiteit afnemen.

Aanbeveling (1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van waterlopen en waterrijke gebieden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.