Amerikaanse vogelkers

Prunus serotina

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrisch habitat, gedijt goed in bossen en open bosplekken. Deze soort komt ook voor in halfnatuurlijke, open habitats.

Invasiestatus Verspreid.

Impact De soort vormt dichte struiken die een negatieve impact hebben op de omringende soorten, waardoor de biodiversiteit afneemt en regeneratie van bossen wordt belemmerd. Na invasie treden vaak veranderingen op in de fysische eigenschappen van de bodem, zoals de beschikbaarheid van water. De plant is giftig voor vee.

Aanbeveling Niet aanplanten, niet kopen.