Amerikaanse eik

Quercus rubra

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Koloniseert bossen en bosranden. Geeft de voorkeur aan vochtige, zure zand- of leemgronden. De soort is verdraagt schaduw.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Kan een dense ondergroei vormen die de inheemse bodemvegetatie en andere boomsoorten wegconcurreert en de kolonisatie van open habitats nabij bosranden versnelt. Produceert allelopathische stoffen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren. Het strooisel is moeilijk afbreekbaar, wat kan leiden tot verzuring van de bodem.

Aanbeveling Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van bossen (eik- of beukenbossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).