Rimpelroos

Rosa rugosa

Oorsprong Oost-Azië.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Komt voor op zand- of grindbodems. Geeft de voorkeur aan open, ruderale of droge habitats. Vaak te zien in duinen en op oevers.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Vormt uitgebreide schaduwwerpende struiken en heeft een impact op de inheemse duinflora en duinecosystemen. Ze zijn een potentiëel reservoir voor plaagdieren. Hybridisatie met inheemse Rosa-soorten komt voor.

Aanbeveling (1) Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van kustduinen en graslanden op zandgrond vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen; (3) plaats bij het aanplanten een rhizoombegrenzer om laterale wortelgroei te beperken.