Amerikaanse krentenboompje

Amelanchier lamarckii

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Kan bosgebieden en heide koloniseren. Gedijt goed op zandige en zure grond.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Kan de ontwikkeling van de bodemvegetatie verhinderen maar vormt amper dichte populaties. Verdringing van inheemse soorten wordt daarom zeer onwaarschijnlijk geacht. De soort is vooral aanwezig in Vlaanderen.

Aanbeveling Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van droge heidegrond en bossen (bossen op zure grond) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).