Vaste lupine

Lupinus polyphyllus

OORSPRONG: Noord-Amerika.

LEVENSCYCLUS: Twee- tot meerjarig.

HABITATS: Brede waaier aan terrestrisch habitat, maar groeit vooral in oeverzones, natte weiden en open plekken in het bos. Geeft de voorkeur aan schaduwrijke, voedselarme en matig vochtige locaties.

INVASIESTATUS: Verspreid.

IMPACT: Deze invasieve plant kan droge graslandsoorten schaden door de chemische bodemeigenschappen te veranderen, door het fixeren van atmosferische stikstof. Hierdoor kunnen meer competitieve, stikstofminnende soorten zich vestigen en de andere soorten wegconcurreren. In België lijkt deze lupine nog geen natuurlijke habitats te koloniseren.

AANBEVELING: (1) Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van graslanden, graslanden op zure bodem en vochtige weilanden vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) Verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.