Reuzenbalsemien

Impatiens glandulifera

Oorsprong Azië.

Levenscyclus Éénjarig.

Habitats Komt voor in een brede waaier aan terrestrische habitats maar geeft de voorkeur aan vochtige en voedselrijke, alluviale bodems. Komt vaak voor langs rivieren en andere natte, verstoorde habitats.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Door zijn vroege kieming en snelle groei, kan deze soort lokale plantensoorten geleidelijk aan verdrijven en matten vormen die de biodiversiteit doen afnemen. Aan een rivieroever kan de plant het erosieverschijnsel versterken door de oevers te verzwakken. De bloemen zijn zeer aantrekkelijk voor insecten waardoor bestuivers minder de inheemse flora bezoeken.