Klein springzaad

Impatiens parviflora

Oorsprong Centraal-Azië.

Levenscyclus Eénjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrisch habitat, maar geeft de voorkeur aan schaduwrijke en vochtige, voedselrijke bodems. De ontwikkeling van deze soort wordt bevorderd door verstoring van habitats en bosbeheer (vb. door bodemverdichting).

Invasiestatus Verspreid.

Impact Kan een dichte populatie vormen die andere inheemse bosplanten kan wegconcurreren en de biodiversiteit kan verminderen.

Aanbeveling Niet aanplanten, niet kopen.