Canadese waterpest

Elodea canadensis

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan aquatische habitats, maar geeft de voorkeur aan voedsel- en kalkrijke wateren. Koloniseert voornamelijk langzaam stromende systemen. De soort is zeer goed bestand tegen vervuiling.

Invasiestatus Regressie.

Impact Kan de inheemse waterplanten verdringen en heeft een negatieve impact op het functioneren van het ecosysteem. Vormt dichte populaties over grote oppervlakten, wat leidt tot verrijking van het water en creëert zuurstofarme condities die schadelijk zijn voor het waterleven. Kan de waterstroom hinderen en heeft een negatieve impact op recreatie.

Aanbeveling Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van natuurlijke aquatische milieus: waterlopen, vijvers, meren, stilstaande waters, dode rivierarmen, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).