Canadese guldenroede

Solidago canadensis

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrische habitats, geeft de voorkeur aan open gebieden en voedselrijke bodems. Komt vooral voor in verstoorde gebieden.

Invasiestatus Verspreid.

Impact De Canadese guldenroede is zeer invasief en vormt dichte populaties die de inheemse biodiversiteit terugdringen. Deze soort kan worden gevonden in habitats met een hoge natuurwaarde, zoals moerassige gebieden of droge graslanden. Het kan lange tijd dominant blijven en voorkomt vaak natuurlijke kolonisatie door bomen. Produceert allelopathische verbindingen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren.