Word jij onze Groene Pionier?

Wil je meer te weten komen over de impact van invasieve plantensoorten op onze biodiversiteit en samenleving?

Groene Pioniers, een burgerwetenschap project gesponsord door de Vlaamse Overheid, wil mensen bewust maken van de effecten van invasieve soorten op onze biodiversiteit en samenleving.

De drie hoofddoelen zijn...

Burgers worden betrokken in Groene Pioniers via een drieledige aanpak met zowel een online als fysiek onderdeel. De drie groepen waarop we ons zullen richten binnen dit project krijgen de naam: Jonge PioniersOnline Pioniers en Visiteers.

De Plantentuin zal een educatief programma ontwikkelen geschikt voor STEM educatie. Dit programma zal ook educatief materiaal beschikbaar maken voor leerkrachten dat kan gebruikt worden bij lokale biotoopstudies of om lokaal onderzoek over invasieve soorten voor te bereiden. Enkele belangrijke invasieve plantensoorten, door de Plantentuin geselecteerd, zullen beschreven worden in dit educatief materiaal.

Het crowdsourcingplatform DoeDat wordt een belangrijk instrument binnen Groene Pioniers. Dit online, open source platform maakt het mogelijk om gegevens in te voeren, beelden te annoteren en de geolocatie van specimens te bepalen.

Voor de visiteering evenementen richten we ons op groepen van werkende burgers bestaande uit gemiddeld 20 personen. Zij zullen een dag doorbrengen in de Plantentuin om ons te helpen bij het uitvoeren van taken gelinkt aan hun interesses en kunde maar steeds met invasieve planten in de hoofdrol.

Agenda