Dwergkroos

Lemna minuta

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Aquatisch habitat. Groeit in ondiep of langzaam stromend water. Geeft de voorkeur aan schaduwrijk en matig- tot zeer voedselrijk milieu. De soort is zeer goed bestand tegen vervuiling.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Vormt dichte tapijten op het wateroppervlak, waardoor de lichtinval en gasuitwisseling vermindert. 

Aanbeveling Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van waterige milieus (waterlopen, meren, vijvers, dode rivierarmen, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).