Vlakke dwergmispel

Cotoneaster horizontalis

Oorsprong Azië.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Wordt vaak aangetroffen in kunstmatige milieus zoals zandgroeven of muren. Verspreidt zich gemakkelijk in de natuur in duinen, kalkgraslanden en rotsformaties.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Groeit uit tot grote populaties die een negatieve impact hebben op gemeenschappen van inheemse soorten en hierdoor de biodiversiteit terugdringen.

Aanbeveling (1) Vermijd deze soort aan te planten in de buurt van droge en rotsachtige milieus (kustduinen, kalkgraslanden, graslanden op zandgrond, etc.) vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.); (2) verwijder de bloemen voor de vruchtzetting om zaadverspreiding te voorkomen.