Slipbladige rudbeckia

Rudbeckia laciniata

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Terrestrische habitats, de plant groeit meestal in open ruderale en alluviale habitats (bijv. rivieroevers).

Invasiestatus Gestabiliseerd.

Impact Zeer competitief en vormt dense populaties. Lokaal reduceert deze soort de plantendiversiteit en belemmert ze de kolonisatie van open habitats door boomsoorten. De plant is giftig voor vee, maar bevat ook veel nectar.

Aanbeveling Vermijd het aanplanten van deze soort in de buurt van waterlopen en waterrijke gebieden, vooral in de buurt van beschermde gebieden (natuurreservaten, Natura 2000 gebieden, etc.).