Parelvederkruid

Myriophyllum aquaticum

Oorsprong Zuid-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Aquatisch habitat. Gedijt in goed belichte vijvers, sloten, grachten en langzaam stromende beekjes. Het wordt vaak aangetroffen in nutriëntrijke waterpartijen en is aangepast aan fluctuaties in het waterpeil.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Groeit in grote, dichte populaties in moerasgebieden waar ze inheemse soorten wegconcurreren en aquatische ecosystemen kunnen veranderen. De aanwezigheid van deze soort kan leiden tot de beperking op waterrecreatie.