Late guldenroede

Solidago gigantea

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrische habitats, vaak in verstoorde en stikstofrijke habitats. De soort koloniseert ook vochtige graslanden.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Zeer invasief en vormt dichte populaties die de inheemse biodiversiteit verminderen. Wordt gevonden in habitats met een hoge natuurwaarde, zoals moerassige gebieden of droge graslanden. Deze guldenroede kan lange tijd dominant blijven en verhindert daardoor natuurlijke kolonisatie door bomen. Produceert allelopathische verbindingen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren.