Japanse duizendknoop

Reynoutria japonica

Oorsprong Azië.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Brede waaier aan terrestrische habitats. Geeft de voorkeur aan vochtige, stikstofrijke bodems en open habitats. Wordt vaak aangetroffen in verstoorde habitats zoals langs spoorwegen.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Zeer invasief. De soort vormt zeer dichte populaties, concurreert inheemse soorten weg waardoor de biodiversiteit vermindert en wijzigt de eigenschappen van de bodem. Produceert allelopathische verbindingen die de groei van andere soorten afremmen. Versnelt erosie daar waar de soort voorkomt langs rivieroevers. Kan ook de infrastructuur van gebouwen beschadigen.