Grote waternavel

Hydrocotyle ranunculoides

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Aquatisch habitat. Groeit voornamelijk in traag stromende waterlichamen (sloten, kanalen, meren en vijvers). Het geeft de voorkeur aan nutriëntenrijke habitats maar kan ook minder eutrofe moerassen koloniseren.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Vormt dichte vegetatiematten die het wateroppervlak snel kunnen bedekken en daardoor lichtinval en zuurstofgehalte verlagen in het water. Deze woekergroei kan ecosysteemfuncties veranderen en inheemse soorten verdrijven..