Gele maskerbloem

Mimulus guttatus

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Groeit in natte habitats zoals rivieroevers. Meestal te vinden in goed belichte en verstoorde gebieden.

Invasiestatus Ingeburgerd.

Impact  Kan uitgroeien tot een dichte populatie die sommige inheemse soorten kan wegconcurreren, de chemische eigenschappen van de bodem en de ecosysteemstructuur van oeverhabitats kan veranderen. In België bestaan de meeste gemelde gevallen uit kleine populaties die onderhevig zijn aan sterke jaarschommelingen.

Aanbeveling Niet aanplanten, niet kopen.