Aardpeer

Helianthus tuberosus

Oorsprong Noord-Amerika.

Levenscyclus Meerjarig.

Habitats Groeit op oevers en in ruderale habitats. Geeft de voorkeur aan zonnige, zanderige, vochtige en voedselrijke bodems.

Invasiestatus Verspreid.

Impact Groeit uit tot dichte en hardnekkige, monospecifieke populaties langs rivieren waar het inheemse soorten kan wegconcurreren, vertraagt de natuurlijke kolonisatie door bomen en bevordert de erosie van rivieroevers. Kan ook een onkruid zijn op landbouwgrond door akkers te koloniseren of de opbrengst van gewassen te verminderen. Produceert allelopathische verbindingen, chemische verbindingen die het vestigen en/of de groei van andere soorten belemmeren.